Jdi na obsah Jdi na menu
 


Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 si ve čtvrtek 27. 9. 2007 připomněla 140 let od svého založení. Při svém slavnostním projevu určeném významným hostům i pedagogům školy ředitelka SOŠ Mgr. Renata Slavotínková vyzdvihla, že cílem školy v době jejího založení bylo vychovávat mladé zemědělce a že v období Rakousko-Uherska i 1. republiky patřila k prestižním vzdělávacím ústavům. Největší změny ale přišly v 90. letech, škola  změnila nejen název, ale otevřela i nové obory, a zareagovala tak na společenské změny a situaci na trhu práce.

Součástí oslav školního jubilea byl den otevřených dveří spojený  s výstavou  z historie školy, kterou zorganizovala paní Mgr. Irena Jonová – učitelka  společenských věd. Ve stejném dni probíhala na škole  konference  s aktuální tematikou ekologické výchovy. Pro veřejnost byly připraveny  velmi pěkně zpracované almanachy, stolní  kalendáře s fotografiemi srovnávajícími vybavení učeben dříve a nyní a prezentační materiály o současné výuce.

 

Během prohlídky školy mohli návštěvníci zhlédnout  modelovou výuku  od dob založení až po současnost. Ve čtvrtých ročnících se simulovalo vyučování období první republiky,ve třetích probíhala výuka z let 1930 až 1939, druhé ročníky symbolizovaly   dobu normalizace a v prvních se učilo podle současných metod. Ve venkovních prostorách školy se vystavovala zemědělská technika.

 

Vrcholem slavnostního dne bylo rozbalení  narozeninového daru, který nebyl jen tak ledajaký. V prostorách bývalé učebny autoškoly nechala škola instalovat umělou lezeckou stěnu o velikosti 80 čtverečných metrů . „ Málokterá škola se může pochlubit něčím takovým. Chtěl bych poděkovat  všem, kdo se na vzniku  tohoto sportoviště podíleli,“ řekl u příležitosti jejího uvedení do provozu učitel Ing. Jan Sýkora. Využívat tuto atraktivní novinku mohou  studenti v rámci výuky tělocviku nebo v odpoledním kroužku. Na stěnu získala Střední odborná škola dotace 150 tisíc korun z Nadace ČEZ.

 

I když počasí nám nepřálo, den byl ponurý a deštivý, oslavy se vydařily nejen díky akcím, které připravili pedagogové školy, ale především díky velké účasti bývalých studentů, nejstaršímu absolventovi bylo devadesát let, odborníků, představitelů města i široké veřejnosti, kteří si našli k nám cestu. Přejme si, ať 150. výročí proběhne ve stejně přátelském a uvolněném duchu a se stejným úspěchem.c